آخرین اخبار

 

دانشگاه رازی تنها دانشگاه کشور است که تاکنون به پنجره واحد خدمات هوشمند دانشگاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری متصل شده است.

آخرین اخبار