پذیرش و حمایت از پذیرفته‌شدگان برتر

 شیوه‌نامۀ حمایت از پذیرفته‌شدگان برتر سال 1401 


شیوه‌نامۀ حمایت از پذیرفته‌شدگان برتر سال 1401 مقطع کارشناسی
شیوه‌نامۀ حمایت از پذیرفته‌شدگان برتر سال 1401 مقطع کارشناسی ارشد
شیوه‌نامۀ حمایت از پذیرفته‌شدگان برتر سال 1401 مقطع دکتری
پذیرش دانشجوی غیر ایرانی

امکانات رفاهی دانشگاه رازی جهت دانشجویان برتر سال 1401