فهرستی از دستاوردها و افتخارات حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی

افتخارات قرآنی دانشجویان

 • کسب مقام اول رشته قرائت (تحقیق) در مرحله منطقه ای سی و سومین دوره جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان کشور توسط خانم فرنوش زنگیشه
 • کسب مقام دوم رشته حفظ کل در مرحله منطقه ای سی و سومین دوره جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان کشور توسط آقای مهدی پری زاد
 • کسب مقام دوم رشته قرائت (ترتیل) در مرحله منطقه ای سی و سومین دوره جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان کشور توسط آقای مصطفی زارعی
 • کسب مقام سوم رشته قرائت (ترتیل) در مرحله منطقه ای سی و سومین دوره جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان کشور توسط آقای سهیل یاری گلدره
 • کسب مقام اول رشته حفظ کل قرآن کریم در مرحله منطقه ای سی و چهارمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان کشور توسط آقای مهدی پری زاد (بهار ۱۳۹۸)
 • کسب مقام سوم رشته قرائت تحقیق در مرحله منطقه ای سی و چهارمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان کشور توسط خانم فرنوش زنگیشه (بهار ۱۳۹۸)
 • راهیابی خانم معصومه عزیزی و آرزو جمشیدی به مرحلۀ سراسری بخش معارفی سی و پنجمین جشنوارۀ قرآن و عترت دانشجویان (مهر ماه ۹۹)
 • راهیابی خانم فرنوش زنگیشه به مرحلۀ سراسری بخش آوایی سی و پنجمین جشنوارۀ سراسری قرآن و عترت دانشجویان (مهر ماه ۹۹)
 • کسب مقام اول بخش معارفی سی و پنجمین جشنوارۀ قرآن و عترت دانشجویان توسط خانم معصومه عزیزی (آبان ماه ۹۹)
Responsive Image
Responsive Image

افتخارات کانون های فرهنگی و هنری

 • کسب دو رتبه کانون برتر در جشنواره ملی رویش توسط کانون های شناخت مشاهیر(طه) و قرآن و عترت – اسفند ۹۱
 • در پنجمین جشنواره ملی رویش اردیبهشت ۹۴ – داتشگاه شیراز
 • کسب رتبه اول کشوری توسط کانون قرآن و عترت
 • کسب رتبه سوم کشوری توسط کانون شهدا
 • کسب رتبه چهارم کشوری توسط کانون فیلم و عکس
 • کسب رتبه برگزیده توسط دبیر شواری هماهنگی کانون های فرهنگی هنری دانشگاه-آقای صابر خاموشی
 • کسب رتبه کارشناس برگزیده توسط کارشناس کانون های فرهنگی و هنری دانشگاه
 • کسب رتبه اول کشوری در بخش امدادرسانی و امورخیریه توسط کانون هلال احمر در هفتمین جشنواره ملی رویش (تابستان ۹۸)
 • کسب تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران توسط کانون هلال احمر (آذر ماه ۹۸)
 • کسب مقام برگزیده در زمینه همیاران سلامت در هشتمین جشنواره ملی رویش توسط کانون همیاران سلامت (شهریور ماه ۹۹)
 • کسب عنوان چهرۀ موفق کانونی دانشگاه رازی در هشتمین جشنوارۀ ملی رویش توسط آقای امیرمحمد شهبازی دبیر کانون همیاران سلامت (شهریور ماه ۹۹)
 • تقدیر از رادیو رویش دانشگاه رازی جهت پخش  روزانۀ آنلاین در هشتمین جشنوارۀ ملی رویش (شهریور ماه ۹۹)
 • تقدیر از خانم نیره هژبری کارشناس کانون های فرهنگی دانشگاه رازی در هشتمین جشنوارۀ ملی رویش (شهریور ماه ۹۹)
 • کسب مقام برگزیده در بخش کانون های اجتماعی توسط کانون همیاران سلامت روان و کانون امید اجتماعی (خردادماه ۱۴۰۰)
 • کسب عنوان برگزیده در بخش ترانه سرایی توسط خانم حسنا خوش‌چهره (خردادماه ۱۴۰۰)
 • کسب عنوان شایستۀ تقدیر در بخش موسیقی توسط گروه موسیقی «آدُر» به سرگروهی جناب آقای کیوان جباری (خردادماه ۱۴۰۰)

افتخارات انجمن های علمی دانشجویی

 • انجمن علمی شیمی برگزیده در بخش پژوهش سومین جشنواره ملی حرکت تهران در آبان ۸۹
 • انجمن علمی فیزیک برگزیده در بخش پژوهش سومین جشنواره ملی حرکت تهران در آبان ۸۹
 • انجمن علمی زراعت و اصلاح نباتات برگزیده در بخش پژوهش سومین جشنواره ملی حرکت تهران در آبان ۸۹
 • انجمن علمی مهندسی آب برگزیده در بخش نشریه دانشجویی چهارمین جشنواره ملی حرکت تهران در آبان ۹۰
 • انجمن علمی دامپزشکی برگزیده در بخش پژوهش چهارمین جشنواره ملی حرکت تهران در آبان ۹۰
 • انجمن علمی دانشجویی شیمی به عنوان برگزیده بخش پژوهش چهارمین جشنواره ملی حرکت (سال ۹۰)
 • انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی برگزیده در بخش کار آفرینی پنجمین جشنواره ملی حرکت تهران در آبان ۹۱
 • انجمن علمی مهندسی مکانیک برگزیده در بخش مسابقات علمی و فناورانه پنجمین جشنواره ملی حرکت تهران در آبان ۹۱
 • جناب آقای رضا ترابی دبیر برگزیده پنجمین جشنواره ملی حرکت تهران در آبان ۹۱
 • کارشناس برگزیده پنجمین جشنواره ملی حرکت تهران در آبان۹۱ توسط کارشناس انجمن های علمی دانشجویی
 • انجمن علمی دانشجویی مهندسی برق برگزیده بخش پژوهش ششمین جشنواره ملی حرکت ۹۲
 • انجمن علمی دانشجویی فیزیک برگزیده بخش نشریه ششمین جشنواره ملی حرکت ۹۲
 • انجمن علمی دانشجویی ترویج و آموزش کشاورزی به عنوان برگزیده بخش فعالیت های آموزشی هفتمین جشنواره ملی حرکت (سال ۹۳)
 • انجمن علمی دانشجویی معماری به عنوان انجمن علمی دانشجویی برگزیده هفتمین جشنواره ملی حرکت (سال ۹۳)
 • انجمن علمی دانشجویی مهندسی شیمی به عنوان برگزیده بخش اختراع هفتمین جشنواره ملی حرکت (سال ۹۳)
 • کسب مقام اول در سومین دوره مسابقات ملی شناورهای هوشمند در دانشگاه صنعتی شریف در آبان ماه ۱۳۹۳
 • انجمن علمی دانشجویی عمران انجمن قابل تقدیر در هشتمین جشنواره ملی حرکت مهر ۹۴
 • انجمن علمی دانشجویی ترویج و آموزش کشاورزی «گروه برتر سومین گردهمایی مسئولان گروه های دانشجویی حامی محیط زیست و منابع طبیعی کشور» اردیبهشت ۹۵
 • انجمن علمی دانشجویی ترویج و آموزش کشاورزی به عنوان شایسته تشویق بخش ترویج نهمین جشنواره ملی حرکت (سال ۹۵)
 • انجمن علمی دانشجویی ترویج و آموزش کشاورزی به عنوان برگزیده بخش کارآفرینی نهمین جشنواره ملی حرکت (سال ۹۵)
 • انجمن علمی دانشجویی فیزیک به عنوان شایسته تقدیر بخش آموزش نهمین جشنواره ملی حرکت (سال ۹۵)
 • انجمن علمی دانشجویی معماری به عنوان برگزیده بخش فضای مجازی دهمین جشنواره ملی حرکت (دی ماه سال ۹۶)
 • انجمن علمی دانشجویی معماری به عنوان شایسته تقدیر بخش انجمن علمی برتر دهمین جشنواره ملی حرکت (دی ماه سال ۹۶)
 • انجمن علمی دانشجویی معماری به عنوان شایستۀ تقدیر بخش فضای مجازی یازدهمین جشنوارۀ ملی حرکت (آذرماه ۱۳۹۷)
 • انجمن علمی دانشجویی مهندسی معماری به عنوان شایستۀ تقدیر در بخش فضای مجازی یازدهمین جشنوارۀ بین المللی حرکت (آذر ماه ۱۳۹۸)
 • انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکانیک، کسب رتبۀ دوم در بخش مسابقات در دوازدهمین جشنوارۀ بین المللی حرکت (مرداد ماه ۱۳۹۹) 
 • انجمن علمی دانشجویی مهندسی معماری به عنوان شایستۀ تقدیر در بخش انجمن برتر در دوازدهمین جشنوارۀ بین المللی حرکت (مرداد ماه ۱۳۹۹)
 • کسب رتبه اول در بخش انجمن برتر توسط انجمن علمی دانشجویی مهندسی معماری (اسفندماه ۱۳۹۹)
 • کسب رتبه دوم در بخش انجمن برتر توسط انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات انگلیسی (اسفندماه۱۳۹۹)
 • کسب رتبه اول در بخش انجمن پویا توسط انجمن تولید و ژنتیک گیاهی (اسفندماه ۱۳۹۹)
 • کسب رتبه دوم در بخش خلاقانه توسط انجمن علمی دانشجویی مهندسی معماری (اسفندماه ۱۳۹۹)
 • کسب رتبه سوم در بخش کارآفرینی توسط انجمن علمی دانشجویی ترویج و کشاورزی (اسفندماه ۱۳۹۹)
 • کسب رتبه سوم در بخش ویژه جشنواره توسط انجمن علمی دانشجویی تولید و ژنتیک گیاهی (اسفندماه ۱۳۹۹)
 • کسب مقام شایسته تقدیر در بخش ایده شو توسط انجمن علمی دانشجویی تولید و ژنتیک گیاهی (اسفندماه ۱۳۹۹)
Responsive Image
Responsive Image

افتخارات بخش دانشجویی

 • تیم دانشجویی سروش دانشگاه رازی به عنوان مقام اول هفتمین دوره مسابقات منطقه ای مناظرات دانشجویان ایران (مهر ماه ۹۷)
 • کسب مقام سوم در بخش عمومی نثر در پنجمین سوگواره ملی میعادگاه عاشورایی دانشجویان توسط محمدجواد نادری دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی-ادبیات پایداری (اسفندماه ۱۳۹۹)