ایستگاه تجربه برای صرف یک فنجان تجربه کارآفرینی ویژه دانشجویان فنی 
با موضوع: سلسه مبا حث سبک زندیگی کارآفرینانه – 9 اردیبهشت 1403 

طراحی زندگی سالم همه ی ما دنبال راهی هستیم که زندگی طوالنی همراه با سالمتی داشته باشیم. همه افراد به این خواسته نخواهند رسید؛ زیرا این عمر طولانی همراه با سلامتی داشته باشیم. همه افراد به این خواسته نخواهند رسید، زیرا این عمر طولانی به دور از درد و بیماری پاداش انتخاب های صحیح است. انتخاب هایی که چندان ساده هم نیست. 
راه و روش هرکس برای زندگی را تحت عنوان سبک زندگی می شناسیم. سبک زندگی شما مجموعه ای از انتخاب ها، عالقمندی‌ها، خط قرمزها و پرهیزهاست.
 اگرچه انتخاب سبک زندگی سالم کاری دشوار است اما شما را از یک زندگی سرتاسر چالش و مشکل دور خواهد. در این بخش به بررسی کامل سبک زندگی و معرفی سبک زندگی سالم خواهیم پرداخت. همراه ما باشید. 
تعریف سبک زندگی چیست ؟ 
سبک زندگی یا لایف استایل را می‌توان به عنوان مجموعه رفتارهای یک فرد در طول زندگی تعریف کرد که از یک الگوی خاص پیروی می کند.
انواع سبک زندگی بر اساس پارامترهای متفاوتی دسته بندی می شود اما شناخته شده‌ترین دسته بندی سبک زندگی شامل سبک زندگی سالم یا ناسالم است. 
اگربخواهیم سبک زندیگی رابر مبنای موضوع کارآفرینی تقسیم کنیم  و دید کارآفرینانه داشته باشیم و ببینیم کارآفرین ها چه سبک زندیگی را انتخاب می کنند، دوسبک زندگی انتخاب میشه: سبک زندگی بر مبنای هدف و سبک زندگی بر مبنای ترس.
وقتی صحبت از کارآفرینی و کارآفرین موفق میشه، سبک زندگی هدف گرا یا سبک زندگی بر مبنای هدف مطرح است و در روبروی این سبک، سبک زندگی بر مبنای ترس مطرح است.
وقتی صحبت از کار و استخدام میشه خیلی ها بدنبال کاری با امنیت بیشتر هستند، کاری که بیمه باشند و به موقع حقوق بگیرند چرا که ترس از اتفاق‌ها آن فرد را مجبور می کند که اینطور فکر کند اما فرد کارآفرین به دنبال این است که بتواند به هدفش برسد و بتواند به موفقیت هایی که دوست دارد برسد و صرفا بدنبال حقوق و بیمه و پاداش و ... نیست.
کارآفرین بدنبال مزایای گذرا نیست.
اگر به فردی که الگوی زندگی بر مبنای ترس را دارد، کار دولتی و خصوصی پیشنهاد کنیم، کار دولتی را انتخاب می کند، اما فردی که بدنبال هدف است اگر کار دولتی را هم انتخاب کند بدنبال دستیابی به اهدافش است به دنبال ایجاد فرصتی است که بتواند به اهدافش برسد.

اگه میخواهیم سبک زندیگی ما بر مبنای زندیگی کارآفرینی باشه، باید بر مبنای هدف باشد، تفاوتی نمی کند که قرار است کجا استخدام شویم، مهم هدف است.
باید تلاش کنیم تا به اهدافمون برسیم کسی که سبک زندگی ترس را دنبال می کند به احتمال زیاد نمی تواند کارآفرین خوب و موفقی باشد.
کارآفرینی هزینه و استرس دارد و کسی که می خواهد کارآفرین موفقی باشد باید هزینه آن را بپردازد و فراموش نکند این هزینه ها و استرس ها خیلی وقت ها بیشتر از منفعت کارآفرینی است. به همین خاطر است که خیلی ها وارد حوزه کارآفرینی و ایجاد شغل می شوند و خیلی ها زود پشیمان می شوند چرا که تحمل سختی ها و استرس ها را ندارند.
پس اگر دوست دارید شما هم یک کارآفرین موفق باشید باید به سبک زندگی توجه کنید سبک زندگی ترس یا هدف؟


 

آخرین اخبار