آخرین اخبار

کرسی علمی ترویجی با موضوع: "نقد ترجمه‌های معاصر فارسی قرآن کریم" توسط معاونت پژوهشی، دبیرخانه کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره دانشگاه رازی با همکاری معاونت فرهنگی - اجتماعی برگزار می‌شود.

ارائه دهنده: دکتر یحیی معروف، عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات عرب

مدیر جلسه: دکتر جهانگیر امیری، عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات عرب

ناقدین :

دکتر علی سلیمی، عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات عرب

دکتر شهریار همتی، عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات عرب

زمان برگزاری جلسه

دوشنبه ۳۱ اردیبهشت

ساعت : ۱۰ الی ۱۲

لینک نشست:

http://vc5.razi.ac.ir/rkr2jnde3n2w


 

آخرین اخبار