آخرین اخبار


کرسی علمی- ترویجی با موضوع: "تحلیل و نقد دیدگاه وهابیون پیرامون زیارت اهل قبور توسط زنان بر اساس آرا فریقین" برگزار می‌شود.

ارائه دهنده؛ دکتر نسرین فتاحی مدرس دانشگاه رازی

مدیر جلسه؛ دکتر سجاد دادفر عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه رازی

ناقد؛ دکتر علی مرتضوی مهر عضو هیات علمی گروه الهیات دانشگاه رازی

ناقد؛ دکتر خلیل اله احمدوند عضو هیات علمی گروه الهیات دانشگاه رازی

زمان: دوشنبه 8 خرداد 1402

ساعت: 10 الی 12

لینک ورود به جلسه؛  http://vc4.razi.ac.ir/rqespt7kcewe/

 

آخرین اخبار