آخرین اخبار

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه رازی برگزار می‌کند:
کارگاه آموزشی مجازی درخصوص «آشنایی با سامانه دانا» 
شنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۳ 
ساعت ۱۰:۳۰ 
لینک شرکت در کارگاه:

https://webinar.isc.ac/dana

لازم به ذکر است شرط دریافت پایه‌های استحقاقی سالیانه و بهره‌مندی از پایه‌های تشویقی، داشتن حساب کاربری فعال در این سامانه است.


 

آخرین اخبار