آخرین اخبار

 تیم کارشناسی مدیریت بحران و کارشناسان ماده ۳۵ از محل ریزش سقف کاذب ۲ کلاس دانشگاه بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، پیرو دستور استاندار کرمانشاه مبنی بر بررسی فنی و تخصصی حادثه ریزش بخشی از سقف کاذب ۲ کلاس از دانشکده اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه، تیم بازرسی و نظارت متشکل از معاونت و کارشناسان مدیریت بحران استانداری، کارشناسان ماده ۳۵ اداره راه و شهرسازی استان و نماینده شرکت کناف ایران در محل حادثه حضور یافتند و از نزدیک موضوع را به صورت تخصصی مورد بررسی قرار دادند و رعایت اقدامات ایمنی لازم برای جلوگیری از تكرار چنین حوادثی را پیگیری کردند.


 

آخرین اخبار