همایش ملی احوال و آثار محمدجواد محبت کرمانشاهی

National conference of the status and works of Mohammad Javad Mohabbat Kermanshahi

تاريخ برگزاري: 14 آبان 1403

محل برگزاری: دانشگاه رازی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، سالن فرهنگ و ادب


 

آخرین اخبار