آخرین اخبار

محور بحث:

نقش استادان در رابطه با بهداشت روان دانشجویان (استادان رشته‌های مختلف چگونه می‌توانند به ارتقاء بهداشت روان دانشجویان خود کمک کنند)

باحضور:

دکتر محسن گلمحمدیان (عضو هیأت علمی گروه راهنمایی و مشاوره دانشگاه رازی)

دکتر مسعود پایدار (معاون پیشگیری اداره‌کل بهزیستی استان کرمانشاه)

دکتر هادی پروهون (عضو هیأت علمی گروه روانشناسی دانشگاه رازی)

تاریخ: دوشنبه، 23 بهمن 1402

ساعت: 10 الی 12

محل برگزاری: سالن جلسات شمارۀ 1 دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی

لینک شرکت غیرحضوری:

http://vc5.razi.ac.ir/r6solqkl1xam

برگزارکننده: معاونت فرهنگی و اجتماعی و مرکز مشاورۀ دانشگاه رازی

 

 

آخرین اخبار