کتاب «مدل سازی کسب و کار نوآوری باز: کاربردهای بازی وارسازی و تفکر طراحی» تألیف: ژوئاون لئیتاون، ترجمه: دکتر حجت شکیبا، دکتر ایوب پژوهان، دکتر صبا امیری توسط انتشارات دانشگاه رازی منتشر شد.

کتاب حاضر با رویکردی کارآفرینانه و چندبُعدی به بررسی مدل سازی کسب وکارهای مبتنی بر نوآوری باز و بررسی روش‌های بازی وارسازی و تفکر طراحی به مثابه ابزارهایی قدرتمند در این حوزه پرداخته است.

لینک خرید:  https://press.razi.ac.ir/book_457.html


 

آخرین اخبار