آخرین اخبار


رضا عسگری عضو یاوران علمی دانشگاه موفق به صعود به قله دماوند شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، روز جمعه ۱۴ مرداد ۱۴۰۱  رضا عسگری عضو یاوران علمی دانشگاه موفق به صعود به قله دماوند شد.
وی این افتخار ارزشمند را به جامعه بزرگ دانشگاه رازی تقدیم کرد.
دَماوَند کوهی در شمال ایران و استان مازندران است که بلندترین کوه ایران و غرب آسیا، بلندترین آتشفشان آسیا و خاورمیانه است و سومین آتشفشان مرتفع در نیمکره شرقی است. دماوند در پاره مرکزی رشته کوه البرز در جنوب دریای مازندران جای دارد.

آخرین اخبار