آخرین اخبار

دکتر علی ‌اکبر زینتی‌زاده، عضو هیأت علمی گروه شیمی کاربردی دانشگاه رازی عضو هیأت تحریریه یک نشریه معتبر شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، دکتر علی ‌اکبر زینتی‌زاده، عضو هیأت علمی گروه شیمی کاربردی دانشگاه رازی و استاد نمونه کشور عضو هیأت تحریریه نشریه معتبر: «Journal of water process engineering» شد.

بر اساس اعلام معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، این نشریه از انتشارات «الزویر» دارای ضریب تاثیر ۷ و در هر ۵ موضوع تخصصی در چارک اول قرار گرفته است.

 

آخرین اخبار