کتاب " طرح بهینه: مقدمه‌ای بر نظریه برآورد پارامتر " ترجمه دکتر حبیب جعفری، دکتر مهرداد نیاپرست، آنیتا عبدالهی نانواپیشه توسط انتشارات دانشگاه رازی منتشر شد.

جهت درک بهتر مطالب و مفاهیم برای دانشجویان با ترجمه ساده و سلیس و به عنوان یک منبع آماری ترجمه شده است.

لینک کتاب:     https://press.razi.ac.ir/book_449.html


 

آخرین اخبار