سومین همایش ملی معماری فضاهای دانشگاهی

3rd National Conference on University Campus Architecture

20 ارديبهشت ماه 1402

محل برگزاری: سالن آمفی تئاتر دانشکده هنر و معماری

https://3ncuca.razi.ac.ir/fa/

 

آخرین اخبار