آخرین اخبار

طی صدور حکمی از سوی معاون پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، دکتر دانیال کهریزی عضو هیأت علمی دانشگاه رازی برای مدت ۴ سال به عضویت کمیسیون نشریات علمی کشور منصوب شد.

در این حکم آمده است:

جناب آقای دکتر دانیال کهریزی

عضو محترم هیأت علمی دانشگاه رازی

با سلام و احترام

نظر به مراتب تعهد و تخصـص جنابعالی، به استناد بند ۳-۵ ماده ۳ آیین نامه نشریات علمی مورخ ۲/۲/۱۳۹۸، به موجب این حکم به مدت ۴ سال به عضویت کمیسـیون نشریات علمی کشور منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال با همکاری و مشارکت فعال خود زمینه ارتقـاء کمی و کیفی نشریات علمی کشور را فراهم فرمایید.

دکتر دانیال کهریزی عضو هیأت علمی گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشگاه رازی با مرتبه استادی است.


 

آخرین اخبار