آخرین اخبار

دومین کارگاه "مدیریت در آموزش عالی" به همّت مدیریت طرح، برنامه و نظارت راهبردی دانشگاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، دومین کارگاه "مدیریت در آموزش عالی"، دوشنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۲ در سالن اجتماعات پروفسور شمسی پور کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی، معاونین، مدیران ستادی، رؤسا، معاونین و مدیران گروه‌های آموزشی دانشکده‌ها حضور داشتند.

این کارگاه با ارائه دکتر سعید جلالی هنرمند، دکتر محمد نبی احمدی، دکتر اسماعیل میرزایی قلعه، دکتر امیر رجب‌زاده به همّت مدیریت طرح، برنامه و نظارت راهبردی دانشگاه برگزار شد.

آخرین اخبار