دومین همایش ملی جغرافیا و پایداری محیط

27 ارديبهشت ماه 1403

محل برگزاری: دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی

https://ges2.razi.ac.ir/fa/

 

آخرین اخبار