دومین همایش بین المللی بذر ۲۰۲۴  (گیاهان دارویی، زراعی، باغی، مرتعی و جنگلی)

Seed 2024 (Medicinal Plants, Crop, Horticulture, Pasture and Forest)

12 لغایت 14 تیرماه 1403

محل برگزاری: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی

https://seed2024.razi.ac.ir/en/

 

آخرین اخبار