آخرین اخبار

دانشگاه رازی در سه حوزه موضوعی در بین دانشگاه‌های برتر جهان بر اساس نظام رتبه بندی تایمز ۲۰۲۴ افتخار آفرید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، دکتر علی براتی مدیر امور پژوهشی دانشگاه اظهار داشت: دانشگاه رازی موفق شده در رتبه بندی موضوعی تایمز ۲۰۲۴ که اخیرا اعلام شده، در سه حوزه دربین دانشگاه‌های برتر جهان قرار گیرد.

وی افزود: دانشگاه رازی در حوزه مهندسی (مهندسی عمومی، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، مهندسی هوافضا، مهندسی برق و الکترونیک و مهندسی شیمی) رتبه ۸۰۰-۶۰۰، در حوزه علوم فیزیک (فیزیک و نجوم، شیمی، زمین شناسی، محیط زیست و علوم دریایی، آمار و ریاضی) رتبه ۱۰۰۰-۸۰۰ و در حوزه علوم زیستی (علوم بیولوژیکی، علوم ورزشی، علوم دامپزشکی، کشاورزی و جنگلداری) رتبه ۱۰۰۰-۸۰۰ را کسب کرده است.

مدیر امور پژوهشی دانشگاه یادآور شد: نظام رتبه‌بندی بین‌المللی تایمز در ۱۱ حوزه موضوعی و بر اساس ۵ شاخص آموزش، پژوهش، کیفیت پژوهش، وجهه بین المللی و صنعت، عملکرد دانشگاه‌ها را مورد ارزیابی و رتبه‌بندی قرار می‌دهد.

آخرین اخبار