آخرین اخبار

براساس پایگاه ISC، دانشگاه رازی رتبه 8 را در بین دانشگاه‌های جامع و رتبه 13 را در بین کلیه دانشگاه‌های کشور کسب کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، دکتر حسین جوانشیری اظهار داشت: به تازگی مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) گزارشی تفصیلی از شاخص هرش (H-INDEX) دانشگاه­‌ها و مؤسسات پژوهشی کشور در پایگاه استنادی  WOSتهیه کرده است.

مدیر امور پژوهشی دانشگاه رازی افزود: در این گزارش، دانشگاه رازی با شاخص هرش 112، رتبه 8 را در بین دانشگاه‌­های جامع کشور و رتبه 13 را در بین کلیه دانشگاه‌های کشور کسب کرده است.

وی با اشاره به اینکه میزان بهره­‌وری از تولیدات علمی یک شخص یا مؤسسه بر اساس میزان استنادات دریافتی سنجیده می‌شود، یادآور شد: در این میان شاخص اچ یکی از مهم‌ترین شاخص­‌ها در این زمینه است.

دکتر جوانشیری افزود: در بسیاری از نظام­‌های رتبه‌بندی نیز از شاخص H به عنوان شاخصی که به نحوی نشان دهنده کیفیت خروجی­‌های علمی و بهره­‌وری پژوهشی در سطح دانشگاه و مؤسسات پژوهشی و فناوری کشور است، استفاده می‌شود و  این شاخص در رتبه­‌بندی ISC نیز مدنظر قرار می‌گیرد و در امتیاز نهایی و رتبه دانشگاه محاسبه می‌شود.

در گزارش مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)،  عدد شاخص اچ  برای دانشگاه‌­ها و مؤسسات پژوهشی و فناوری حاضر در رتبه‌بندی بر اساس پایگاه Web of Science استخراج شده است. جدول زیر نشان دهنده شاخص اچ 20 دانشگاه برتر کشور است.

ردیف

نام دانشگاه

شاخص اچ

1

دانشگاه تهران

189

2

دانشگاه صنعتی شریف

179

3

دانشگاه تربیت مدرس

166

4

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

159

5

دانشگاه صنعتی اصفهان

158

6

دانشگاه علم و صنعت ایران

150

7

دانشگاه تبریز

146

8

دانشگاه شیراز

141

9

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

140

10

دانشگاه فردوسی مشهد

135

11

دانشگاه کاشان

122

12

دانشگاه شهید بهشتی

119

13

دانشگاه رازی

112

14

دانشگاه بوعلی سینا

111

15

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین  طوسی

108

16

دانشگاه اصفهان

104

17

دانشگاه مازندران

101

18

دانشگاه سمنان

98

19

دانشگاه پیام نور

97

20

دانشگاه شهید باهنر کرمان

97

 

برچسب ها:

دانشگاه رازی
isc
شاخص اچ
شاخص h
رتبه­‌بندی isc
web of science

آخرین اخبار