کتاب خرد مردمی در زبان کردی (مه­‌سله­‌تئ کوردی کرماشانی) تألیف فریبرز همزه‌ای (عضو هیأت علمی بازنشسته گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی) توسط انتشارات دانشگاه رازی به چاپ رسید.

این کتاب در راستای شناخت و شناساندن تمدن و فرهنگ بخشی از زاگرس بوده و گردآوری فرهنگ شفاهی ایران باختری است.

لینک خرید کتاب: https://press.razi.ac.ir/book_458.html


 

آخرین اخبار