کتاب "حل مسائل اقتصاد خرد" تألیف دکتر محمدشریف کریمی و  آرش میرانی به چاپ رسید.

کتاب حل مسائل اقتصاد خرد تألیف دکتر محمدشریف کریمی عضو هیئت علمی دانشگاه رازی و  آرش میرانی از سوی انتشارات دانشگاه رازی به چاپ رسید.

در کتاب " حل مسائل اقتصاد خرد" مسائل ساده و پیچیده اقتصاد خرد با بهره‌گیری از روش‌­های توصیفی، جبری و هندسی به زبانی ساده و مفید پاسخ داده شده است تا نیاز دانشجویان را در حل مسائل برطرف سازد.

لینک خرید: https://press.razi.ac.ir/book_451.html