آخرین اخبار

جلسه ستاد شاهـد و ایثارگر دانشگاه رازی با حضور دکتر شهیدی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، جلسه ستاد شاهـد و ایثارگر دانشگاه رازی در روزسه شنبه30  آبان ماه در جلسات حوزه ریاست برگزار شد.

در این نشست، دکتر احمدی رئیس دانشگاه و رئیس ستاد شاهد و ایثارگر، دکتر شهیدی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگـــران استان کرمانشاه و سایر اعضای ستاد شاهد و ایثارگر از جمله معاون فرهنگی و رئیس اداره آموزش عالـی بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاونین آموزشی و  دانشجویی، مدیرکل امور آموزشی دانشگاه، دکتر نادری‌فر رئیس سابق  گروه دانشجویان شاهد و ایثارگر و خشایار شیخی رئیس جدید گروه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه برگزار شد.

این جلسه با هدف  تعامل و هم‌اندیشی برای زدون چالش‌ها و موانع احتمالی موجود در مسیر علمی، آموزشی و فرهنگی دانشجویان شاهد و ایثارگر در نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402 صورت گرفت.

در پایان این جلسه از خدمات دکتر عبدالرضا نادری‌فر در مدت تصدی مدیریت گروه دانشجویان شاهد و ایثارگر توسط دکتر شهیدی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه با اهدای لوح سپاس قدردانی به‌عمل آمد.

آخرین اخبار