کتاب "تغذیه عملکردی: کاربرد علم زمان‌بندی" ترجمه دکتر محمد عزیزی عضو هیئت دانشکده علم ورزشی دانشگاه رازی، دکتر وریا طهماسبی عضو هیئت علمی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه رازی، دکتر علیرضا پاآهو و صابر بیگی منتشر شد.

این کتاب درباره زمان‌بندی تغذیه است توجه به دو وعده غذایی قبل و پس از تمرین ورزشی و نوع و میزان مواد مصرفی در این وعده، سلامت تغذیه و همچنین پیشرفت‌های ورزشی را تضمین خواهد کرد.

لینک خرید کتاب: https://press.razi.ac.ir/book_436.html


 

برچسب ها:

دانشگاه رازی
محمد عزیزی
وریا طهماسبی
دانشکده علم ورزشی
تغذیه عملکردی

آخرین اخبار