آخرین اخبار

به اطلاع دانشگاهیان گرامی می رساند  استخر و فضاهای ورزشی دانشگاه در کلیه تایم های آموزشی و عمومی در روز پنج شنبه مورخ 1403/04/21 به دلیل برگزاری کنکور سراسری در دانشگاه تعطیل می باشد.

آخرین اخبار