آخرین اخبار

موفقیت پژوهشگر دانشگاه رازی در دسترسی به دانش فنی تولید برق از فاضلاب گام مهمی برای رسیدن به انرژی پاک و ارزان است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، دکتر سیروس زین‌الدینی دانشیار گروه شیمی کاربردی دانشگاه رازی و پژوهشگر پراستناد یک درصد برتر جهان به موفقیت بزرگی در زمینه دانش فنی تولید برق از فاضلاب دست یافته است.

تأمین انرژی پاک و جایگزینی برای سوخت‌های فسیلی مانند نفت و زغال سنگ یکی از چالش‌های مهم دنیای کنونی است و دستیابی به دانش فنی تولید برق از فاضلاب، گام مهمی برای رسیدن به انرژی پاک و ارزان به شمار می‌آید.

گزارش رسانه ملی (صدا و سیمای مرکز کرمانشاه) از این موفقیت بزرگ را ببینید:

 

آخرین اخبار