آخرین اخبار

مدیر شعب بانک تجارت استان کرمانشاه با دکتر محمدنبی احمدی رئیس دانشگاه رازی دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، دکتر محمدابراهیم بهارفر مدیر شعب  بانک تجارت استان کرمانشاه و هیأت همراه ایشان امروز شنبه ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۲ با دکتر محمدنبی احمدی رئیس دانشگاه رازی دیدار کرد.

در این دیدار که در حوزه ریاست دانشگاه برگزار شد، دکتر نوریان سرور معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه نیز حضور داشت.

آخرین اخبار