بیست و سومین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران

23rd Iranian Conference on Hydraulics

نهم و دهم آبان ماه 1403

محل برگزاری: سالن آمفی تئاتر دانشکده هنر و معماری

https://conf.iha.ir/

 

آخرین اخبار