آخرین اخبار

 معاون پژوهش و فناوری دانشگاه رازی در جریان بازدید از دانشکده کشاورزی سنقر، مسائل و مشکلات این دانشکده را مورد بررسی قرار داد.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، در ادامه بازدید از دانشکده‌های اقماری دانشگاه رازی، دکتر کیانوش چقامیرزا، معاون پژوهش و فنّاوری دانشگاه و مدیر طرح، برنامه و نظارت راهبردی دانشگاه به همراه دکتر امیری‌نژاد، مدیر کارآفرینی و ارتباط با جامعه و آقای کریمی، معاون طرح و برنامه، روز شنبه 9 تیرماه 1403 دیداری از دانشکده کشاورزی سنقر داشتند و ضمن بازدید از ساختمان‌های مربوط به این دانشکده، از نزدیک در جریان مسائل مربوط به فضا و امکانات اداری، آموزشی، آزمایشگاهی و حوزه فنّاوری اطلاعات و همچنین، موضوعات پژوهشی همکاران هیأت علمی، قرار گرفتند. 

در این بازدید، دکتر میرزایی، رئیس دانشکده و دکتر غلامی، معاون آموزشی، پژوهشی و اجرایی دانشکده و دیگر مسئولین این دانشکده نیز حضور داشتند درخصوص رفع هرچه سریع تر مشکلات و کمبودها تأکید شد. 

در ادامه، گزارش تصویری از این بازدید را ملاحظه می فرمایید.

آخرین اخبار