آخرین اخبار

مسائل و مشکلات دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود با حضور معاون پژوهش و فناوری دانشگاه بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، دکتر چقامیرزا معاون پژوهش و فناوری و سرپرست مدیریت طرح، برنامه و نظارت راهبردی دانشگاه، 26 خرداد ماه 1403 به اتفاق دکتر امیری نژاد مدیر کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه و دکتر کریمی معاون طرح، برنامه و نظارت راهبردی دانشگاه از دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود بازدید کردند.

در این بازدید دکتر نادری‌فر سرپرست دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود، دکتر شاهو رحیمی، سرپرست معاونت آموزشی و اجرایی این دانشکده و جمعی از اعضای هیئت علمی این دانشکده حضور داشتند.

دکتر نادری‌فر به تشریح مسائل و مشکلات دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود پرداخت و معاون پژوهش و فناوری از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات پژوهشی اعضای هیأت علمی و همچنین میزان پیشرفت ساختمان درحال احداث این دانشکده و مسائل مربوط به آن قرار گرفت و نظرات و پیشنهادهایی را ارائه کردند.

 

آخرین اخبار