اولین همایش ملی الگوی تحقق محله اسلامی مسجد محور

The 1th international conference on the realization model of the Islamic neighborhood, mosque-oriented

15 آذر ماه 1402

محل برگزاری: افتتاحیه: دانشگاه رازی و اختتامیه: مسجد حاج شهباز خان، کرمانشاه

https://mosque2023.razi.ac.ir/fa/

 

آخرین اخبار