آخرین اخبار

دکتر داود گوهری سرپرست معاونت دانشجویی دانشگاه رازی به عنوان دبیر شورای هماهنگی معاونان دانشجویی دانشگاه های منطقه 5 کشور منصوب شد.

 

طی صدور حکمی از سوی دکتر ابراهیم نعیمی سرپرست معاونت امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر داوود گوهری سرپرست معاونت دانشجویی دانشگاه رازی به عنوان دبیر شورای هماهنگی معاونان دانشجویی دانشگاه های منطقه 5 کشور منصوب شد.

در این حکم آمده است:

جناب آقای دکتر گوهری

معاون محترم دانشجویی دانشگاه رازی

سلام علیکم

احتراما، در راسـتای بهره‌مندی سطوح ستادی ازخرد جمعی معاونان دانشجویی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و واحـدهای ذیربط و پیرو مصوبه اولین جلسه دبیران مناطق ده گانه معاونان دانشجویی کشور (جلسه مورخ 28 فروردین ماه1403، (با عنایت به سوابق و تجربیات ارزنده جنابعالی در حوزه دانشجویی، به موجب این حکم به مـدت 4 ماه (تـا زمان برگزاری انتخابات مناطق دهگانه در هفتاد وچهارمین نشست معاونان دانشجویی در دانشگاه یاسوج)، به عنوان دبیر شورای هماهنگی معاونان دانشجویی دانشگاه‌های منطقه پنـج کشور منصوب می‌شویـد. امید است با اتکال و استعانت از الطاف خداوند متعال و همیاري معاونان دانشجویی فرهیخته و متعهد آن منطقه همچون گذشته شاهد خدمات شایسته و ارزشمند جنابعالی به جامعه دانشجویی و نظام آموزش عالی کشور باشیم.

ابراهیم نعیمی

سرپرست معاونت اموردانشجویان داخل


 

آخرین اخبار