آخرین اخبار

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، طی صدور حکمی از سوی دکتر محمدجواد هراتی قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در علوم انسانی، دکتر مسعود اخوان کاظمی عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه رازی برای مدت یکسال به عنوان «عضو کارگروه علوم سیاسی» شورای تحول و ارتقای علوم انسانی منصوب شد.


 

آخرین اخبار