آخرین اخبار

خشایار شیخی به عنوان بازرس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان کرمانشاه منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، در چهارمین نشست هیأت اندیشه‌ورز استانی ستاد علم و فناوری در استان که با هدف حکمرانی مسأله‌محور، تمرکز زدایی و استفاده بهتر از ظرفیت‌های مبتنی بر آمایش سرزمین و نظارت و پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه‌های علم، آموزش عالی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۲ در سالن اجتماعات بنیاد نخبگان استان برگزار شد، آقای خشایار شیخی (مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه رازی) به عنوان بازرس موضوع تبصره یک ماده «۹۱» قانون مدیریت خدمات کشوری در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان کرمانشاه معرفی شد و سوگندنامه این حکم توسط ایشان قرائت گردید.

بر این اساس، طی صدور حکمی از سوی دکتر حامد کرمی ناظر ارشد بازرسان ماده ۹۱ و مدیرکل بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، آقای خشایار شیخی (مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه رازی) به عنوان بازرس موضوع تبصره یک ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان کرمانشاه معرفی شد.

در این حکم آمده است:

جناب آقای خشایار شیخی

با سلام و احترام

با عنایت به پیشنهاد رئیس محترم دانشگاه رازی کرمانشاه که در تاریخ ۱۰، ۱۱، ۱۴۰۲ به تایید کارگروه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد وزارت متبوع رسیده است، جنابعالی را برای مدت ۳ سال به عنوان "بازرس موضوع تبصره یک ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی استان کرمانشاه" منصوب می‌نمایم.

انتظار دارد با جدیت و پشتکار در محدوده تخلفات موضوع این ماده (رشوه‌خواری و سوء‌استفاده از مقام اداری) بازرسی‌های لازم را به عمل آورده و ضمن رعایت بی‌طرفی و امانتداری، گزارش‌های متقن خود را مطابق با ترتیبات مقرر در دستورالعمل اجرایی مواد (۹۱ و ۹۲) قانون تهیه و به این دفتر ارائه نمایید.

حامد کرمی

ناظر ارشد بازرسان ماده ۹۱

و مدیرکل بازرسی و پاسخگویی به شکایات

شایان ذکر است، مطابق تبصره یک ماده (۹۱) این قانون، دستگاه‌های اجرایی موظفند علاوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسی‌های مستمر داخلی، توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجرای این ماده نیز نظارت مستقیم نمایند.

آخرین اخبار