آخرین اخبار

دانشگاه رازی در نظر دارد تعدادی تجهیزات مستعمل پخت نان را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

متقاضیان می‌توانند از تاریخ چاپ این آگهی جهت دریافت اسناد مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت به سامانه ستاد دولت مراجعه و یا برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۸۳۳۴۲۷۴۵۰۷ تماس حاصل نمایند.

شماره مزایده‌ها:  ۱۰۰۳۰۰۳۴۵۴۰۰۰۰۰۱

مهلت دریافت اسناد تا تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۰۴

مهلت ارائه پیشنهاد تا تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۴

 

آخرین اخبار