کتاب " آموزش عروض و قافیه فارسی: با رویکرد تلفیقی عروض سنتی و نوین" تألیف دکتر غلامرضا سالمیان توسط انتشارات دانشگاه رازی منتشر شد.

در کتاب حاضر آموزش عروض برپایۀ تلفیق چارچوب‌های سنّتی و نوین عروض فارسی نوشته شده است. همۀ کوشش نویسنده برآن بوده تا ضمن حفظ چارچوب‌های هر دو رویکرد، به تسهیل و آسان‌سازی قاعده‌های عروضی به گونه‌ای بپردازد که عروض‌آموزان با کمترین دشواری و ابهام، بتوانند این دانش را فرا بگیرند.

لینک کتاب: https://press.razi.ac.ir/book_455.html


 

آخرین اخبار