محورهای عمومی:

۱.جهش تولید و اقتصاد مقاومتی در آموزه های اسلامی

۲.جهش تولید در آگاهی بخشی و فرهنگ سازی مصرف بهینه مواد غذایی

۳. جهش تولید: نقش و وظایف دولتمردان، مدیران و کارشناسان

۴.جهش تولید و فرهنگ بهره برداری از منابع طبیعی

۵. جهش تولید و چگونگی ارتقا فرهنگ کار

۶- جهش تولید و قوانین:فرصت ها و موانع

۷.جهش تولید و نقش زنان روستایی

محورهای تخصصی:

۱.جهش تولید با افزایش نفوذ دانش در بخش کشاورزی: نقش ها و موانع

۲.جهش تولید و نقش به نژادی در زراعت ، باغ و دام و آبزیان

۳. جهش تولید و محصولات تراریخته، فرصت ها و آسیب ها

۳.جهش تولید و کاهش وابستگی نهاده های دامی:  خوراک،مکمل ها و واکسن دام و طیور

۴.راه های خودکفایی در آفت کش های زیستی و شیمیایی و نقش آن در جهش تولید

۵.نقش زیر بخش های ۱۰ گانه بخش کشاورزی در جهش تولید

محورهای منطقه ای:

۱.جهش تولید  و ظرفیت سامانه گرمسیری استان

۲.جهش تولید و نقش اکوتوریسم استان

۳. ظرفیت های توسعه کشت زعفران در جهش تولید

۴. نقش معرفی و پرورش اسب کرد در جهش تولید

۵. جهش تولید و توسعه صنایع صنایع تبدیلی و تکمیلی استان: فرصت ها و موانع

۶. جهش تولید و توسعه کشت های گلخانه ای در استان :فرصت ها و موانع

۷. جهش تولید و توسعه احداث باغات مدرن

 آدرس دبیرخانه همایش: کرمانشاه، میدان پاسداران، بلوار کشاورز، سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، طبقه ششم، حوزه نمایندگی ولی فقیه، دبیرخانه همایش
تماس با ما: ۰۹۱۸۷۲۲۹۰۰۰ ، ۰۸۳۳۱۵۲۱۱۴۳

لینک همایشhttps://hamayesh.razi.ac.ir/nacjclp/fa/


شناسه : 42532

آخرین اخبار