آخرین اخبار

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه رازی کارگاه‌های آموزشی ذیل را برگزار می‌نماید.

کارگاه‌ «اصول طراحی و تحلیل سامانه‌های آبرسانی با استفاده از نرم افزار WaterGems»

زمان: سه‌شنبه 18 آبان 1400 ، ساعت 13-10

کارگاه « تحلیل ضربه قوچ و راهکارهای مقابله با آن در ایستگاه‌های پمپاژ و خطوط انتقال آب با استفاده از نرمافزار Hammer »

زمان: چهار‌شنبه 19 آبان 1400 ، ساعت 13-10

پس از ورود به کارگاه، نام و نام خانوادگی خود را به طور کامل و با حروف انگلیسی ثبت نموده و با انتخاب گزینه مهمان وارد کارگاه شوید.

لینک ورود به جلسه: http://vc5.razi.ac.ir/r1t51rejc46s

برچسب ها:

دانشگاه رازی
معاونت پژوهش و فناوری
کارگاه آموزشی

آخرین اخبار