معاونت آموزشی دانشگاه رازی اعلام کرد: اسامی پذیرفته شدگان دکتری (سهمیه استعدادهای درخشان) سال 1400 در مرحله تکمیل ظرفیت به شرح زیر می‌باشد.

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته پذیرفته شده

مقطع

1

معصومه عزیزی

توسعه کشاورزی

دکتری

2

علی عبدالملکی

ژئومورفولوژی

دکتری

3

پوریا چاوشانی

مهندسی عمران- سازه

دکتری


آخرین اخبار