امکانات ورزشی

آدرس 

لینک نقشه

سالن ورزشی شماره ی1

پردیس دانشگاه رازی، طبقه همکف حوزه معاونت دانشجویی

link

سالن ورزشی شماره 2

پردیس دانشگاه رازی، طبقه همکف حوزه معاونت دانشجویی

link

سالن ورزشی شاهد

پردیس دانشگاه رازی، بالاتر از دبیرستان وابسته پسران، مقابل استخر دانشگاه

link

سالن تنيس روي ميز

پردیس دانشگاه رازی، بالاتر از دبیرستان وابسته پسران، مقابل استخر دانشگاه، واقع در سالن شماره 3

link

سالن ورزش هاي رزمي

پردیس دانشگاه رازی، بالاتر از دبیرستان وابسته پسران، مقابل استخر دانشگاه، واقع در سالن شماره 3

link

سالن ورزش علوم اجتماعي

بلوار شهید بهشتی، روبروی بیمارستان طالقانی، دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی

link

سالن ورزشي فجر

بلوار شهید بهشتی، نرسیده به چهارراه بسیج، مقابل فروشگاه پیام، واقع در ساختمان رنو

link

سالن كشتي

بلوار شهید بهشتی، روبروی بیمارستان طالقانی، دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی

link

سالن ورزش هاي زورخانه اي و باستاني

پردیس دانشگاه رازی، پشت سالن ورزشی شماره 3

link

سالن تي آر ايكس و آيروبيك

پردیس دانشگاه رازی، پشت سالن ورزشی شماره 3، جنب سالن زورخانه

link

استخر دانشگاه

پردیس دانشگاه رازی، بالاتر از دبیرستان پسرانه

link

مجموعه ورزشي دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي

بزرگراه امام خمینی، پردیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

link

سالن بدنسازي دانشكده علوم ورزشي

پردیس دانشگاه رازی، طبقه همکف حوزه معاونت دانشجویی

link

سالن بدنسازي وحدت

پردیس دانشگاه رازی، خوابگاه شهید اشرفی

link

سالن بدنسازی

بزرگراه امام خمینی، پردیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، خوابگاه شهید مطهری

link

سالن بدنسازی

بزرگراه امام خمینی، خوابگاه کوثر

link

زمین چمن و پیست دو و میدانی

پردیس دانشگاه رازی، پشت ساختمان حوزه معاونت دانشجویی

link

زمین فارتلک

پردیس دانشگاه رازی، جنب دانشکده علوم ورزشی

link

زمین چمن دانشکده کشاورزی

بزرگراه امام خمینی، پردیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

link

فضاهای ورزشی روباز خوابگاه شهید اشرفی

پردیس دانشگاه رازی، خوابگاه شهید اشرفی

link

فضاهای ورزشی روباز خوابگاه شهید مطهری

بزرگراه امام خمینی، پردیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، خوابگاه شهید مطهری

link

فضای روباز دانشکده دامپزشکی

دانشکده دامپزشکی

link

فضای روباز خوابگاه های دختران

خوابگاه های شهید بهشتی، شهید مفتح، کوثر و حضرت زینب (ره)

خوابگاه شهید بهشتی

خوابگاه  شهید مفتح   

 خوابگاه  کوثر  

خوابگاه حضرت زینب (ره)