گروه ریز زیست فناوری

دکتر ناصر کریمی
مدیر  گروه ریز زیست فناوری

استاد

 پست الکترونیکی:

nkarimie[AT]yahoo.com
 

شهرام سیفی
کارشناس گروه - تماس با گروه

تلفن: 34343406-083

فکس: 34343406-083

مقاطع تحصیلی - رشته گرایشهای فعال گروه :

مقطع رشته گرایش چارت ترمی برنامه درسی
دکتری ریز زیست فناوری - لینک دنلود لینک دانلود
 • اعضای هیئت علمی همکار گروه

  دانشیار 
  رشته :
  گرایش : 
  پست الکترونیکی: mtaran[AT]razi.ac.ir
  تلفن:
  اتاق: 

  نام و مشخصات

  حوزه پژوهشی

  اطلاعات تماس


  مجتبی تاران
  دانشیار
  زیست شناسی

  در حال بروز رسانی
  پست الکترونیکی: 
  Mtaran[AT]razi.ac.ir
   
  تلفن
  اتاق: دانشکده علوم پایه - اتاق شماره ۴۳۳
   
   
   
  Responsive Image

  دانشیار 
  رشته :
  گرایش : 
  پست الکترونیکی: mtaran[AT]razi.ac.ir
  تلفن:
  اتاق: 

  نام و مشخصات

  حوزه پژوهشی

  اطلاعات تماس


  علی اکبر زینتی زاده
  استاد
  شیمی کاربردی

   

  در حال بروز رسانی
  پست الکترونیکی: 
  Mtaran[AT]razi.ac.ir
   
  تلفن
  اتاق: دانشکده علوم پایه - اتاق شماره ۴۳۳

  استاد 
  رشته :  
  گرایش : بیوشیمی بالینی
  حوزه پژوهشی : 
  انتقال دارو ، طراحی نانوسنسور و نانوبیوسنسور ، مهندسی بافت ، بررسی بر هم کنش لیگاندها با ماکرومولکولهای زیستی

  پست الکترونیکی: s.kashanian[AT]razi.ac.ir
  تلفن: ۰۸۳-۳۴۲۷۴۵۵۹
  اتاق: طبقه دوم دانشکده شیمی

  نام و مشخصات

  حوزه پژوهشی

  اطلاعات تماس

  سهیلا کاشانیان
  استاد
  رشته بیوشیمی بالینی
  انتقال دارو، طراحی نانوسنسور و نانوبیوسنسور، مهندسی بافت، بررسی بر هم کنش لیگاندها با ماکرومولکولهای زیستی
  پست الکترونیکی:
  kashanians[AT]gmail.com
  s.kashanian[AT]razi.ac.ir 

  تلفن:
  34274559 - 083
  اتاق: طبقه دوم دانشکده شیمی

  استاد
  رشته :
  گرایش: 

  پست الکترونیکی: nkarimie[AT]yahoo.com
  تلفن:
  اتاق: 

  نام و مشخصات

  حوزه پژوهشی

  اطلاعات تماس

  ناصر کریمی
  استاد
  رشته زیست شناسی
  گرایش فیزیولوژی و نانوبیوتکنولوژی گیاهی
   

  در حال بروز رسانی

  استاد
  رشته : مهندسی ژنتیک
  گرایش : ژنتیک
  حوزه پژوهشی :   
  مهندسی ژنتیک ، کشت سلول ، نانوبیوتکنولوژی گیاهی ،  بیوانفورماتیک
  پست الکترونیکی: dkahrizi[AT]yahoo.com---dkahrizi[AT]razi.ac.ir
  تلفن: 
  اتاق: طبقه دوم دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی 

  نام و مشخصات

  حوزه پژوهشی

  اطلاعات تماس

  دانیال کهریزی
  استاد
  رشته اصلاحات نبات
  در حال بروز رسانی

تاریخچه گروه : 

درحال به روز رسانی...