معاونت پژوهش و فناوری

دکتر مصطفی مصطفائی
معاونت پژوهش و فناوری

دانشیار مهندسی مکانیک بیوسیستم

Responsive Image

اهداف

Responsive Image

 شرح وظایف

Responsive Image

 

معاونین پژوهش و فناوری

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه با سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و راهبری، نظارت، ارزیابی و کنترل فعالیت های علمی، پژوهشی، کارآفرینی و فناورانه اعضای هیئت علمی دانشگاه به ارتقای سطح علوم و فناوری و نیل به خودکفایی در صنایع و انتقال دستاوردهای تحقیقاتی دانشگاه به صنعت از طریق فرآیند تجاری سازی و تبدیل دستاوردهای دانشی به ثروت و تداوم مستمر این فرآیند کمک می کند. به‌طور کلی وظیفه معاون پژوهشی دانشگاه مشارکت و همکاری در تعیین اهداف، استراتژی ها و سیاست های پژوهشی دانشگاه در جهت ارتقای کمی و کیفی پژوهش، هدایت و تشویق پژوهشگران در تحقیقات پایه‌ای و کاربردی برای خدمت به صنعت کشور و جامعه علمی است. از این رو با توجه به امور مختلف و متعدد در این ارتباط وظایف مهمی بر عهده این معاونت خواهد بود.
 

شرح وظایف
 • تدوین طرح جامع پژوهشی و هدایت کلیه امور پژوهشی دانشگاه و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های واحدهای تابعه؛
 • جهت دهی تحقیقات دانشگاهی درراستای اهداف علمی و اقتصادی و صنعتی و کشاورزی و پزشکی کشور ...؛
 • ایجاد هماهنگی برنامه های تحقیقاتی دانشگاه با وزارتخانه ها؛
 • تهیه و بررسی و پیشنهاد آئین نامه های مختلف پژوهشی و نظارت بر اجرای آن؛
 • تقویت بنیه مالی دانشگاه از طریق بررسی و اجرای طرح ها و برنامه های تحقیقاتی که از سوی دولت و یا بخش خصوصی پیشنهاد می گردد؛
 • تجهیز و توسعه آزمایشگاه های دانشکده ها؛
 • توسعه روابط بین دانشگاه های داخلی و خارجی جهت جلب همکاری آنان در زمینه های تحقیقاتی، مبادله دانشجو و استاد؛
 • برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی مختلف با همکاری و هماهنگی دانشکده ها؛ 
 • انجام مطالعات و برنامه ریزی لازم جهت ارزیابی فعالیت های پژوهشی دانشگاه؛ 
 • ایجاد مراکز تحقیقاتی مجهز و پیشرو در دانشگاه به منظور انجام و گسترش تحقیقات بنیادی - کاربردی برای رفع نیازهای کشور؛
 • هدایت و نظارت بر امور مرکز رایانه و اطلاع رسانی، دفتر پژوهش های کاربردی و فناوری، مرکز نشر آثار علمی و مدیریت کتابخانه و مدیریت پژوهشی و امور آزمایشگاه ها؛
 • همکاری با معاونت پژوهشی دانشکده ها برای تامین کتب و مجلات علمی داخلی و خارجی؛
 • توزیع و تخصیص فرصت مطالعاتی که به دانشجویان ممتاز تعلق می گیرد؛
 • نظارت بر تهیه و تنظیم موضوعات پژوهشی برای پایان نامه های دانشجویان و کارهای تحقیقاتی اعضای هیأت علمی؛
 • برنامه ریزی جهت گسترش شرکت اعضای هیأت علمی در برنامه اعزام به فرصت مطالعاتی به موسسات علمی داخلی و خارجی برای تامین نیازهای علمی - پژوهشی کشور؛
 • ایجاد زمینه لازم برای شرکت اعضای هیأت علمی و دانشجویان در مجامع علمی داخل و خارج از کشور؛
 • نظارت بر نحوه تنظیم و اجرای قراردادهای تحقیقاتی بین دانشگاه و وزارتخانه ها و سایر موسسات دولتی و خصوصی؛
 • تنظیم و برآورد بودجه معاونت پژوهشی وفناوری و ارائه ی آن به دفتر برنامه و بودجه؛
 • تهیه گزارش ماهیانه و سالیانه معاونت جهت ارائه به ریاست دانشگاه، وزارت علوم تحقیقات و فناوری و سایر موسسات؛
 • ایجاد زمینه لازم برای شرکت اعضای هیأت علمی و دانشجویان در جشنواره های علمی، ملی و بین المللی؛
 • اقدام برای ثبت اختراعات دانشگاه و پیگیری امور ذیربط؛
 • پیگیری امور مربوط به مالکیت معنوی محققان دانشگاه؛
 • مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه دانشگاه؛
 • سیاستگذاری برای ایمنی آزمایشگاه ها؛
 • ایجاد شورای ایمنی، محیط زیست و سلامت؛
 • هدایت و نظارت بر کلیه امور مربوط به ایمنی، محیط زیست و سلامت و جلوگیری از فعالیت های غیر ایمن در دانشگاه؛
 • انجام سایر امور محوله از سوی ریاست دانشگاه.
                                               
نام و نام خانوادگی ​​​​​​آغاز پایان مرتبه
دکتر مسعود رحیمی - - استاد مهندسی شیمی
دکتر شهاب قاضی - - دانشیار علوم دامی
دکتر سعید جلالی هنرمند 1391 1393 دانشیار مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

دکتر محمد جوشقانی

1393 1396 استاد شیمی معدنی

سید محمد باقر نجفی

1396 1397 دانشیار اقتصاد

دکتر فرزاد ویسی

1397 1400 دانشیار مهندسی مکانیک
دکتر علیرضا زبرجدی 1400 1401 استاد مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
دکتر مصطفی مصطفایی 1401 تاکنون.. دانشیار مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی
پیشینه تحصیلی
دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری 1387 1391 دانشگاه تربیت مدرس مهندسي مكانيك ماشين‌هاي كشاورزي
کارشناسی ارشد 1382 1384 دانشگاه تربیت مدرس مهندسي مكانيك ماشين‌هاي كشاورزي
کارشناسی 1377 1381 دانشگاه تبریز مهندسي مكانيك ماشين‌هاي كشاورزي
پیشینه اجرایی
عنوان اجرایی آغاز پایان سازمان
عضو شورای مرکزی بسیج دانشجویی 1378 1381 دانشگاه تبریز
كارشناس فني شركت كشت گستر تبريز 1385 1388 شرکت گشت گستر تبریز
عضو كميته فني سوخت هاي زيستي جامد ISIRI/TC238 ، سازمان ملي استاندارد ايران 1389 1391 سازمان ملی استاندارد
هیئت علمی دانشگاه رازی 1391 تاکنون.. دانشگاه رازی
مشاور معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه رازي 1392 1393 دانشگاه رازی
عضو شوراي  فرهنگی پردیس کشاورزی دانشگاه رازی 1393 تاکنون دانشگاه رازی
دبير كميته فني استاندارد فنرها ISIRI/TC 227 سازمان ملي استاندارد ايران 1395 تاکنون... سازمان ملی استاندارد
ناظر ويژه نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور در پنجمين دوره شوراي انتخابات استان كرمانشاه 1395 تاکنون... شورای انتخابات استان کرمانشاه
عضو كارگروه تخصصي كشاورزي بسیج استان كرمانشاه 1397 تاکنون... بسیج استان کرمانشاه
مدیر امور پژوهشی دانشگاه رازی 1400 1401 دانشگاه رازی
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه رازی 1401 تاکنون ... دانشگاه رازی
پیشینه تدریس
پیشینه تدریس
طراحی اجزاء 1 و 2
مقاومت مصالح 1 و 2
مهندسی تجهیزات صنایع غذایی
استاتیک
دینامیک
ریاضیات مهندسی
ریاضیات مهندسی تکمیلی
نقشه کشی صنعتی
ترمودینامیک
زمینه و برنامه پژوهشی
زمینه و برنامه پژوهشی
Bioenergy
Biofuels
Biosystems
طراحی، ساخت و ارزیابی اجزاء ، سامانه‌ها و ماشینهای کشاورزی
انرژیهای پایدار و تجدیدپذیر در کشاورزی
فناوری پس از برداشت
روشهای سطح پاسخ (RSM) و هوش مصنوعی (AI) برای بهینه سازی فرایندها
اطلاعات تماس

b.mostafaei@razi.ac.ir

34274515

دانشگاه رازی، معاونت پژوهش و فناوری

 

صفحه شخصی

پروفایل در گوگل اسکولار

دانشگاه رازی، دانشکده کشاورزی