مسابقه نجات تخم مرغ به همت انجمن‌های علمی - دانشجویی گروه مهندسی مکانیک و مواد و متالورژی دانشگاه رازی برگزار شد.

مسابقه نجات تخم مرغ به همت انجمن‌های علمی - دانشجویی گروه مهندسی مکانیک و مواد و متالورژی دانشگاه، در دانشکده برق و کامپیوتر و با استقبال دانشجویان، استادان و سایر شرکت کنندگان برگزار شد.

این رویداد با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی و دانشکده فنی و مهندسی در روز هفتم اسفندماه برگزار شد.

آخرین اخبار