ماده ۱ ارتقاء

بهرام جلالی
کارشناس ماده ۱ ارتقاء

شماره تماس: ۳۴۲۷۴۵۷۸-۰۸۳ داخلی ۱۵

نشانی الکترونیکی: bahram.jalali.۱۳۶۰@gmail.com

شرح وظایف ماده یک:

  • بررسی مستندات فرهنگی و امتیازدهی به این مستدات جهت آماده‌سازی پرونده‌ها برای ارتقاء و تبدیل وضعیت برای جلسۀ کمیسیون ماده یک
  • ثبت نمرات نهایی مصوب جلسۀ کمیسیون ماده یک
  • ارسال پرونده‌های تبدیل وضعیت پس از امضای اساتید به هیأت جذب
  • ارسال پرونده‌های ارتقاء پس از امضای اساتید به هیأت ممیزه