آخرین اخبار

گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه رازی از سال 1392 لغایت 1399 تهیه و منتشر شد.

آموزش عالی در دنیا با گذشت زمان متحول شده است که به عنوان نمونه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

همه‌گیری بیماری کرونا و تغییر رویکرد دانشگاه‌ها از آموزش‌های حضوری به مجازی، رشد سریع و چشمگیر فناوری، دسترشی آسان به مطالعات، بحران‌های مالی و دشواری تأمین هزینه‌ها، کاهش کیفیت آموزش‌های مقدماتی، تناسب نداشتن بازار کار با تخصص‌های فارغ‌التحصیالان دانشگاهی، افزایش سهم فارغ‌التحصیلان بیکار، لزوم ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه، نمونه‌هایی از تحولات در نظام آموزش عالی هستند.

آموزش عالی از آغاز فعالیت خود تا کنون، دوره‌های متفاوتی را گذرانده و مسئولیت‌های بزرگی را برعهده داشته است. در حال حاضر از دانشگاه‌ها انتظار می‌رود که در حل مشکالت و مسائل کشور با تکیه بر دانش، فناوری و نوآوری به نحو مؤثری مشارکت داشته باشند.

بنابر موارد یاد شده دانشگاه رازی برای انجام مسئولیت اخلاقی و اجتماعی خود شعار دانشگاه رازی، اخلاق محور و پیشرو در تحقق جامعه دانش بنیان را برگزیده است.

دانشگاه رازی به عنوان دانشگاه معین استان همواره مشکلات جامعه را در راستای رفع نیازها و رسیدن به جامعــه دانش بنیان مورد توجه قرار می‌دهد. در این مسیر تحکیم ارزش‌های اسامی، اجتماعی و همچنین همبستگی ملی از جمله آموزه‌هایی است که برای تحقق توسعه پایدار، تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد و رویکرد علمی در صدر اولویت‌ها قرار دارد.

به منظور دستیابی به چشم‌انداز ترسیم شده برای دانشگاه، تدوین یک برنامه جامع و دقیق امری ضروریست و توجه و نظارت برای دست یافتن به اهداف تعیین شده در برنامه‌ها امری است که بدون آن نمی‌توان انتظار موفقیت داشت و به اهداف متعالی رسید که برای رسیدن به این مقصود جمع‌آوری و تحلیل اطالعات و آمار موثق ابزاری کارا و راهگشاست.

برای دریافت فایل PDF گزارش عملکرد هشت ساله دانشگاه رازی کلیک نمایید.

آخرین اخبار