آخرین اخبار

در راستای اجرای نمودن بند هفتم مصوبه اولین جلسه مشترک کمیته و کارگروه بهره‌وری دانشگاه رازی، کارگاه آموزشی بهره‌وری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی؛ در راستای اجرای نمودن بند هفتم مصوبه اولین جلسه مشترک کمیته و کارگروه بهره‌وری دانشگاه رازی مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵، کارگاه آموزشی بهره‌وری با دعوت از دکتر سعید یگانه معاون مدیریت عملکرد سازمان اداری و استخدامی کشور، دکتر حشمت‌الله عزیزی معاون توسعه مدیریت سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه و دکتر اقبال یاوری رئیس گروه نوسازی اداری و مدیریت عملکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان  در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ با حضور اعضای کمیته و کارگروه بهره‌وری در سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه برگزار شد.

در ابتدا دکتر چقامیرزا مدیر طرح، برنامه و نظارت راهبردی و دبیر کمیته و رئیس کارگروه بهره‌وری ضمن خیر مقدم و خوش آمدگویی به اعضا و مهمانان، توضیحاتی در خصوص بهره‌وری ارائه داد.

 دکتر عزیزی توضیحاتی در خصوص نظام نامه چرخه مدیریت بهره‌وری ارائه داد و ضمن تعریف بهره‌وری مطالبی درباره اصول چرخه مدیریت بهره‌وری و روش‌شناسی چرخه مدیریت بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی بیان کرد.

در ادامه دکتر یگانه ضمن ارائه مفصلی از نظام نامه چرخه مدیریت بهره‌وری، به تشریح چرخه رشد و بلوغ، گام‌های اجرایی، ماتریس موقعیت، نمودار‌های تحلیلی و نحوه تکمیل کاربرگ‌های موجود در نظام نامه پرداخت.

در پایان کارگاه در بخش پرسش و پاسخ اعضای کمیته و کارگروه از جمله دکتر سجاد دادفر معاون  آموزشی و تحصیلات تکمیلی عضو کمیته بهره‌وری و دکتر داوود گوهری معاون دانشجویی و عضو کمیته بهره‌وری،  دکتر یوسف محمدی‌فر عضو هیأت علمی و عضو کمیته و کارگروه بهره‌وری، دکتر محسن گل محمدیان مدیر نظارت و ارزیابی و عضو کارگروه بهره‌وری، دکتر بیژن رضایی عضو هیأت علمی و عضو کارگروه بهره‌وری با طرح سوالاتی در خصوص نحوه اجرا، بومی‌سازی و ایجاد الگوی متناسب با فرهنگ بومی، آسیب شناسی، بهره‌وری فردی، چگونگی برگزاری جلسات مفید، اهمیت نظریه، نحوه تقسیم کار و نحوه نگرش و انتصاب مدیران ارشد با مدرس کارگاه به بحث و تبادل نظر پرداختند.

کارگاه با سخنان دکتر عزیزی در خصوص چگونگی اجرا، لزوم عدم توقف و حرکت آهسته و پیوسته به جلو در بحث بهره‌وری و با توضیحات دکتر یاوری در خصوص لزوم بومی‌سازی و ارتقاء فرهنگ بهره‌وری و اجتناب از برخورد سلیقه‌ای در فعالیت‌ها خاتمه یافت.

آخرین اخبار