آخرین اخبار

وبینار با موضوع "نحوه جذب اعتبار مالیاتی شرکت‌ها توسط اساتید دانشگاه و شرکت‌های پارک" توسط دکتر محمد مویدی، معاون پارک علم و فناوری دانشگاه رازی و سرارزیاب طرح‌های مالیاتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، برگزار می‌شود.

زمان وبینار: 21 خرداد ماه ساعت 10 صبح

لینک آنلاین وبینار: adobe.kashanu.ac.ir/tax403

برگزار کننده: پارک علم و فناوری کاشان


 

آخرین اخبار