آخرین اخبار

دکتر پورعبدالله عضو هیأت علمی دانشگاه رازی موفق به تولید واکس‌های اکسید شده پلی اتیلن با گریدهای هدفمند برای صنایع مختلف شده است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، تولید واکس‌های اکسید شده پلی اتیلن با گریدهای هدفمند و قابل طراحی برای صنایع مختلف دستاورد مهمی است که با تلاش دکتر مهدی پورعبدالله محقق و عضو هیأت علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه رازی رقم خورده است.

استفاده دوباره از ضايعات صنعتی نه تنها سبب حفظ محيط زيست می‌شود بلکه تبديل اين مواد به محصولات مورد نياز در صنايع مختلف کشور و ايجاد ارزش افزوده صرفه اقتصادی بسياري دارد.

پژوهشگر دانشگاه رازی کرمانشاه با اين نگاه توليد محصولات دانش بنيان را آغاز کرده است.

گزارش رسانه ملی را ببینید:

آخرین اخبار