مجله علمی - تخصصی «فناوری‌های پیشرفته در بهره‌وری آب» به صورت فصلنامه به زبان فارسی منتشر می‌شود.

مجله علمی - تخصصی «فناوری‌های پیشرفته در بهره‌وری آب»  مقالات اصلی، مروری، کاربردی، مفهومی و موردی را با رعایت یک استاندارد علمی در زمینه سازه‌های آبی، آبیاری و زهکشی، منابع آب و مسائل مرتبط با آن را بررسی و چاپ می‌نماید. این مجله به صورت فصلنامه به زبان فارسی با چکیده فارسی و انگلیسی منتشر می‌شود.

 مدیر مسئول:  دکتر رسول قبادیان

سردبیر: دکتر هوشنگ قمرنیا           

تاریخ شروع انتشار: 1400

 جهت دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمایید:

https://journals.razi.ac.ir

آخرین اخبار